Diễn viên/ Talents

Diễn viên

Những Diễn Viên đang cộng tác với Đạt Phi Media

Phạm Phương Minh
Phạm Phương Minh

Diễn viên lồng tiếng

Hơn 7 năm kinh nghiệm

Giọng nữ

Hà Thị Mộng Thu
Hà Thị Mộng Thu

Diễn viên lồng tiếng

Hơn X năm kinh nghiệm

Giọng nữ

Trần Minh Quang
Trần Minh Quang

Diễn viên lồng tiếng

Hơn 3 năm kinh nghiệm

Giọng nam

Kim Ngọc Thiện
Kim Ngọc Thiện

Diễn viên lồng tiếng

Hơn X năm kinh nghiệm

Giọng nam

Dat Phi Entertaiment Media

Studio

251C Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) (28) 6683 7788 - (+84) (28)35260098
datphi_media@datphimedia.com