Sự kiện

Đào tạo

DATPHIMEDIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH ĐÀO TẠO LỚP DIỄN VIÊN LỒNG TIẾNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thử sức với một nghề đang hot hiện nay - nghề diễn viên lồng...
09:21 | 02/11/2018 | Chi tiết

Dat Phi Media Thông Báo Chiêu Sinh Học Viên Lồng Tiếng - K11 (dự kiến tháng 4 & 5-2019)

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thử sức với một nghề đang hot hiện nay - nghề diễn viên lồng...
16:02 | 24/04/2018 | Chi tiết

Dat Phi Media Thông Báo Chiêu Sinh Học Viên Lồng Tiếng K6 - 26/02/2018 & 06/03/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thử sức với một nghề đang hot hiện nay - nghề diễn viên lồng...

16:02 | 23/10/2017 | Chi tiết

Dat Phi Media Thông Báo Chiêu Sinh Học Viên Lồng Tiếng K5

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thử sức với một nghề đang hot hiện nay - nghề diễn viên lồng...

11:40 | 06/10/2017 | Chi tiết

Dat Phi Media Khai giảng Khóa đào tạo diễn viên lồng tiếng K4

Vào ngày 05/09 vừa qua, công ty DAT PHI MEDIA đã khai giảng khóa học thứ tư dành cho những người...

11:39 | 06/09/2017 | Chi tiết

Dat Phi Media Thông báo chiêu sinh Học viên lồng tiếng K4 – K5 – K6

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thử sức với một nghề đang hot hiện nay - nghề diễn viên lồng...

11:36 | 16/08/2017 | Chi tiết

Dat Phi Media Liên hoan bế giảng Khóa đào tạo diễn viên lồng tiếng K1

Vào ngày 04/07 vừa qua, các học viên của khóa đào tạo diễn viên lồng tiếng K1 của DAT PHI MEDIA đã...

11:33 | 22/07/2017 | Chi tiết

Dat Phi Media Thông báo chiêu sinh Học viên lồng tiếng K5 – K6 – K7

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thử sức với một nghề đang hot hiện nay - nghề diễn viên lồng...

11:31 | 14/06/2017 | Chi tiết

Dat Phi Media thông báo chiêu sinh Học viên lồng tiếng K3 - K4

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thử sức với một nghề đang hot hiện nay - nghề diễn viên lồng...

11:26 | 20/05/2017 | Chi tiết

Dat Phi Media khai giảng Khóa đào tạo diễn viên lồng tiếng K2

Vào ngày 09/05 vừa qua, tiếp nối thành công của khoá đào tạo K1, công ty truyền thông và giải trí...

11:25 | 20/05/2017 | Chi tiết
Dat Phi Entertaiment Media

Studio

251C Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) (28) 6683 7788 - (+84) (28)35260098
datphi_media@datphimedia.com